Inschrijfformulier

Volleybalvereniging Sportivo rekent geen contributie over de eerste 4 weken vanaf uw 1e training. Deze periode beschouwen wij als gratis proefperiode. (Deze regeling is niet van toepassing bij heraanmelding).

Persoonsgegevens:

Dag eerste training(*)

Ongeldige eerste trainingsdag

Voorletters(*)
Ongeldige voorletters

Roepnaam(*)
Ongeldige roepnaam

Achternaam(*)
Ongeldige achternaam

Adres(*)
Ongeldige adres

Postcode(*)
Ongeldige postcode

Woonplaats(*)
Ongeldige woonplaats

Geboortedatum(*)
/ / Ongeldige geboortedatum

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige telefoonnummer

E-mail adres(*)
Ongeldige E-mailadres

Ben je jonger dan 16 jaar?

Telefoonnummer ouder(s)/voogd
Ongeldige telefoonnummer

E-mail adres ouder(s)/voogd
Ongeldige E-mailadres

Pasfoto(*)
Geen pasfoto toegevoegd

Machtigingsformulier(*)
Geen Machtigingsformulier toegevoegd

Download het machtigingsformulier (links in het menu) print het uit, vul het volledig in en scan het vervolgens in.

Captcha(*)
Captcha
  VerversOngeldige invoer

Verzenden