Sponsoren

 • salontoine.jpg
 • PLUS_Verbeeten.jpg
 • warts.jpg
 • Jeu_hubers.jpg
 • fysio-theunissen.jpg
 • mijling.jpg
 • fervanels.jpg
 • van_gemert_installatiegroep.jpg
 • actioverhuur.jpg
 • Jakom.gif
 • mjansen.jpg
 • Coppis-en-Cruijsen.jpg
 • Keurslager_Roland_Centen.jpg
 • hubo-boerenbond-fixet.jpg

Snelkoppelingen

Nieuwsbrief

Toernooireglement

 • Het aanmelden van de teams en het voldoen van het inschrijfgeld moet voor 10.00 uur geschieden. Als er geen inschrijfgeld is voldaan kan uitsluiting van deelname plaats vinden.

 • Noodzakelijke poule wijzigingen worden zo spoedig mogelijk na het aanmelden van de teams door de wedstrijdleiding bekend gemaakt en gepubliceerd.

 • De teams moeten tijdig bij elke wedstrijd aanwezig zijn. De scheidsrechter wacht slecht 5 minuten. Daarna is de wedstrijd verloren met 2-0 (setstanden 25-0 en 25-0).

   

 • Door deel te nemen aan het volleybaltoernooi is het team tevens verplicht scheidsrechters te leveren. Het team dat aangewezen wordt om te fluiten levert tevens iemand om te tellen.

 • De wisseltrofee moet minimaal een maand vóór Hemelvaartsdag van het volgende jaar terug zijn bezorgd bij het toernooi secretariaat dan wel het verenigings- secretariaat.

 • Ieder team is verplicht zelf een bal mee te brengen voorzien van naam of teken. De toernooileiding stelt alleen voor de Gezelligheidsklasse in beperkte mate ballen ter beschikking. Hierop kan geen aanspraak gemaakt worden. Bij zoek raken van een geleende bal wordt € 10,= bij het verantwoordelijke team in rekening gebracht.

 • Iedere deelnemer aan dit toernooi speelt geheel voor eigen risico.

 • Voor ongevallen kunt u terecht bij de EHBO die door de toernooileiding is ingehuurd.

 • Glazen en koffiekoppen (glas en/of kunststof) mogen niet meegenomen worden naar de speelvelden. Breuk kan namelijk ernstig letsel toebrengen aan volleyballers en/of voetballers.

 • De kunststof glazen en koffiebekers zijn geen wegwerp bekers en behoren dus NIET in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • Voor opgelopen schade, van welke aard dan ook, en het zoekraken van eigendommen kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 • Schade toegebracht aan de “Raaijhal”, sportpark "De Raay", eigendommen van voetbalvereniging SSS'18, eigendommen van Sportivo dan wel geleende en gehuurde materialen zullen op de schade veroorzaker verhaald worden.

 • Het is niet toegestaan om tenten, partytenten en/of zonne luifels op het voetbalterrein te plaatsen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

 

Wedstrijd- en spel reglement

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de NeVoBo, aangevuld dan wel gewijzigd met de volgende toernooiregels.

 

 • Er wordt gespeeld op tijd, waarbij het begin-, het wissel- en het eindsignaal door de wedstrijdleiding wordt aangeven. De lopende rally wordt bij het wissel- en eindsignaal volledig uitgespeeld.

 • Als puntentelling wordt het rally point systeem gehanteerd.

 • In de 6 tegen 6 klasse moeten er tijdens de wedstrijd minimaal 2 dames, in het veld, meespelen. In de 4 tegen 4 klasse dient er altijd 1 dame in het veld te staan.

 • Het eerst genoemde team op het wedstrijdformulier begint met de opslag.

 • Time-outs zijn niet toegestaan evenals het wisselen van spelers. Er mag wel worden ingedraaid.

 • Per serverende speler mag maximaal 5 keer achter elkaar worden gescoord. Daarna moet het serverende team één positie doordraaien.

 • De scheidsrechter heeft het recht om, naar eigen oordeel, te harde smashes of services af te fluiten.

 • Per gewonnen wedstrijd krijgt een team 4 punten en bij gelijkspel krijgt elk team 2 punten. Bij een gelijk aantal punten in een set krijgt elk team 1 punt.
  Het aantal behaalde wedstrijdpunten kan dus 0, 1, 2, 3 of 4 punten zijn.

 • Regels vermeld op het wedstrijdschema maken eveneens onderdeel uit van dit wedstrijd- en spel reglement.

 • Indien twee of meer teams in de poule met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen geldt het volgende:

  • Aantal wedstrijdpunten
  • Aantal gewonnen wedstrijden
  • Onderling resultaat
  • Setsaldo
  • Puntensaldo in sets

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Reglement Voetvolley

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van het volleybal, aangevuld dan wel gewijzigd met de volgende regels:

 • In het veld wordt er 4 tegen 4 gespeeld
 • Nethoogte is 1.50 meter
 • Iedere speler mag de bal maximaal 1x aanraken. De bal mag maximaal 3 drie keer gespeeld worden (hetzelfde als bij volleybal). Raak je de bal vaker aan, is het een punt voor de tegenstander.
 • Je mag de bal met jouw hele lichaam aanraken behalve je armen en handen.
 • De bal mag maximaal 1x de grond raken bij iedere beurt. Bij een 2e keer is het een punt voor de tegenstander.
 • Serveren: Je start met de bal in je hand en mag de bal direct of via een stuit over het net serveren met je voet.