Inschrijfformulier

Volleybalvereniging Sportivo rekent geen contributie over de eerste 4 weken vanaf uw 1e training. Deze periode beschouwen wij als gratis proefperiode. (Deze regeling is niet van toepassing bij heraanmelding).

Persoonsgegevens:

Dag eerste training(*)

Ongeldige invoer

Voorletters(*)
Ongeldige invoer

Roepnaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
/ / Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Telefoon (vast)
Ongeldige invoer

Telefoon (mobiel)
Ongeldige invoer

E-mail adres(*)
Ongeldige invoer

Ben je jonger dan 16 jaar?

Telefoonnummer ouder(s)/voogd
Ongeldige invoer

E-mail adres ouder(s)/voogd
Ongeldige invoer

Pasfoto(*)
Ongeldige invoer

Machtigingsformulier(*)
Ongeldige invoer

Download het machtigingsformulier (links in het menu) print het uit, vul het volledig in en scan het vervolgens in.

Captcha(*)
Captcha
Ongeldige invoer

Verzenden